Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ ammatillinen koulutus: Lyhytkestoisten liikkuvuushankkeiden rahoitushaku (KA122) päättyy 18.5.2021

Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
25.3.2021 – 18.5.2021 klo 13:00
Rahoitushaku-uutinen

Lyhytkestoiset hankkeet on tarkoitettu organisaatioille, joilla on vähän tai ei lainkaan kokemusta Erasmus+ -liikkuvuushankkeista. Lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet antavat ammatillisen koulutuksen organisaatioille mahdollisuuden tarjota liikkuvuusjaksoja opiskelijoille ja henkilöstölle.

Lyhytkestoista liikkuvuushanketta voivat hakea ammatillisen koulutuksen organisaatiot, jotka lähettävät opiskelijoita ja henkilöstöä ulkomaille. Liikkuvuushankkeeseen voivat osallistua kaikki ammatillisen koulutuksen sektorilla toimivat yksityiset tai julkiset organisaatiot, kuten:

  • Oppilaitokset
  • Yritykset, mukaan lukien pk-sektori ja yhteisölliset yritykset
  • Työ- ja elinkeinoelämän edustajat, mukaan lukien kauppakamarit ja työmarkkinalaitokset
  • Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ja järjestöt
  • Paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason julkiset laitokset
  • Ohjausta, neuvontaa ja tietopalveluja tarjoavat tahot
  • Koulutuspolitiikan kentällä toimivat organisaatiot
  • Tutkimuslaitokset ja säätiöt