Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ ammatillinen koulutus: Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden (KA210-VET) vuoden 2021 toinen rahoitushaku päättyy 3.11.2021

Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet (Small-scale Partnerships KA210-VET) on suunnattu erityisesti uusille toimijoille ja pienemmille organisaatioille. 

Hankkeessa tavoitteena voi olla uusien innovaatioiden kehittäminen tai vaihtaa kokemuksia toisten ammatillisen koulutuksen parissa toimivien kanssa. Hankkeiden toteuttamiseen voi osallistua sekä henkilöstö että opiskelijat. Ohjelmaoppaasta löydät tarkemman kuvauksen siitä, millaista toimintaa yhteistyöhankkeissa voidaan rahoittaa ja tavoitella sekä lisätietoa rahoituksesta sekä valintakriteereistä.