Finansiering för internationalisering

Erasmus+ yrkesutbildning: Den andra finansieringsansökan under 2021 för småskaliga partnerskapsprojekt (KA210-VET) avslutas den 3 november 2021

Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering

Småskaliga partnerskapsprojekt (Small-scale Partnerships KA210-VET) riktar sig särskilt till nya aktörer och mindre organisationer. 

Målet för projektet kan vara att utveckla nya innovationer eller utbyta erfarenheter med andra som arbetar med yrkesutbildning. Både personalen och de studerande kan delta i genomförandet av projektet. I programguiden finns en närmare beskrivning av hurdan verksamhet som kan finansieras och eftersträvas i ett samarbetsprojekt samt mer information om finansieringen och urvalskriterierna.