Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Akkreditointihaku päättyy 19.10.2022

Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Taiteen perusopetus Varhaiskasvatus Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
19.5.2022 – 19.10.2022 klo 12:00
Hakulomake

Erasmus+ -liikkuvuustoiminnoissa tarjotaan mahdollisuutta siirtyä yksittäisistä hankkeista kohti suunnitelmallista, monivuotista ja strategista kansainvälisyystoimintaa ohjelmakaudella 2021-2027. Tämä tapahtuu hakemalla Erasmus+ akkreditointia, mikä tarkoittaa eräänlaista laatuvarmistettua Erasmus+ -jäsenyyttä.  Akkreditointihakemuksessa hakija laatii Erasmus+ -suunnitelman korkealaatuisten liikkuvuustoimintojen toteuttamiseen. Liikkuvuuksien on jatkossa tarkoitus olla aiempaa kiinteämpi osa yleissivistävän koulutuksen organisaation laajempaa pyrkimystä kehittää toimintaansa.

Vuoden 2022 hakukierroksella akkreditoitavien enimmäismäärä on 50 organisaatiota tai konsortiota. Konsortio on suomalaisten hakijoiden yhteenliittymä hankkeen valmistelua, toteutusta ja seurantaa varten. Akkreditointihakemuksessa konsortion jäseniä ei nimetä ja jäsenet voivat vaihtua eri vuosien rahoitushakemuksissa.

Akkreditoinnin jälkeen tapahtuvassa rahoitushaussa avustusta voivat hakea akkreditoidut organisaatiot tai konsortion koordinaatorit. Hakemuksessa ilmoitetaan sekä henkilöstön että oppilaiden/opiskelijoiden liikkuvuustoiveet, jotka tapahtuvat Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvassa maassa. Akkreditoiduille rahoitus on varmaa, mutta sen hyväksytty määrä voi poiketa haetusta.

Järjestämme hakijoille erilaisia hakuinfoja. Ajankohdat löydät linkkilistastasta.