Liikkuvuustoiminnoissa tarjotaan mahdollisuutta siirtyä yksittäisistä hankkeista kohti suunnitelmallista, monivuotista ja strategista kansainvälisyystoimintaa uudella ohjelmakaudella 2021-2027. Tämä tapahtuu hakemalla Erasmus+ akkreditointia, mikä tarkoittaa eräänlaista laatuvarmistettua Erasmus -jäsenyyttä.  Akkreditointihakemuksessa hakija laatii Erasmus -suunnitelman korkealaatuisten liikkuvuustoimintojen toteuttamiseen. Liikkuvuuksien on jatkossa tarkoitus olla aiempaa kiinteämpi osa organisaation laajempaa pyrkimystä kehittää toimintaansa.