Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Akkreditointihaku päättyy 19.10.2023

Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Taiteen perusopetus Varhaiskasvatus Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
23.11.2022 – 19.10.2023 klo 13:00
Hakulomake

Erasmus+ -liikkuvuustoiminnoissa tarjotaan mahdollisuutta siirtyä yksittäisistä hankkeista kohti suunnitelmallista, monivuotista ja strategista kansainvälisyystoimintaa ohjelmakaudella 2021-2027. Tämä tapahtuu hakemalla Erasmus+ akkreditointia, mikä tarkoittaa laatuvarmistettua Erasmus+ -jäsenyyttä.  Akkreditointihakemuksessa hakija laatii Erasmus+ -suunnitelman korkealaatuisten oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimintojen toteuttamiseen. Liikkuvuuksien on jatkossa tarkoitus olla aiempaa kiinteämpi osa yleissivistävän koulutuksen organisaation laajempaa pyrkimystä kehittää toimintaansa.

Vuoden 2023 hakukierroksella akkreditoitavien enimmäismäärä on 30 organisaatiota tai konsortiota. Konsortio on suomalaisten hakijoiden yhteenliittymä hankkeen valmistelua, toteutusta ja seurantaa varten. Akkreditointihakemuksessa konsortion jäseniä ei nimetä ja jäsenet voivat vaihtua eri vuosien rahoitushakemuksissa. Hakukierroksella 2022 akkreditointia haki 130 yleissivistävän koulutuksen organisaatiota. Hyväksyimme 50 organisaatiota tai konsortiota, joka on 38 % hakemuksista. Akkreditoitujen organisaatioiden hakemukset olivat erittäin laadukkaita, sillä ennakkoilmoitettu 50 akkreditoitavan määrä täyttyi jo arvioinnin 79 pisteessä, kun laatuvaatimus olisi vähintään ollut 70 pistettä. 

Akkreditoinnin jälkeen tapahtuvassa rahoitushaussa avustusta voivat hakea akkreditoidut organisaatiot tai konsortion koordinaatorit. Hakemuksessa ilmoitetaan sekä henkilöstön että oppilaiden/opiskelijoiden liikkuvuustoiveet, jotka tapahtuvat Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvassa maassa. Akkreditoiduille rahoitus on varmaa, mutta sen hyväksytty määrä voi poiketa haetusta.

Järjestämme hakijoille erilaisia hakuinfoja. Ajankohdat löydät linkkilistastasta.