Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ yleissivistävä koulutus: Lyhytkestoisten liikkuvuushankkeiden rahoitushaku (KA122) päättyy 18.5.2021

Lukiokoulutus Perusopetus Taiteen perusopetus Varhaiskasvatus Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Tila
Ratkaistu
Hakuaika
25.3.2021 – 18.5.2021 klo 13:00
Hakulomake
Rahoitushaku-uutinen

Organisaatio hakee yhdellä hakemuksella liikkuvuustukea sekä henkilökunnan että oppilaiden ja opiskelijoiden liikkuvuuksiin, jotka tapahtuvat Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvassa maassa. Ota huomioon, että liikkuvuuksien tulisi orgnisaationne omien tarpeiden lisäksi aktiivisesti edistää inkluusiota ja moninaisuutta, ympäristön kestävää kehitystä sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista.

Ohjelmaoppaassa on määritelty tarkasti tuettavat liikkuvuusmuodot, jotka on esitetty lyhyesti seuraavassa taulukossa.

Taulukko: Tuettu toiminta lyhyesti
  Henkilökunta Oppilaat, Opiskelijat
Liikkuvuus-muodot
 • Job shadowing -jakso (2-60 pv)
 • Opettaminen ulkomailla (2-365 pv)
 • Kurssille osallistuminen (2-30 pv)
 • Ryhmäliikkuvuus (2-30 pv, vähintään 2 oppilasta/ryhmä)
 • Lyhytkestoinen liikkuvuus (10-29 pv)
 • Pitkäkestoinen liikkuvuus (30-365 pv)
Osallistujat Opettajat, koulun johto, muu henkilöstö Organisaatiossa kirjoilla olevat oppilaat
Muu toiminta
 • Kutsutut asiantuntijat (2-60 pv)
 • Opettajaopiskelijaharjoittelijoiden vastaanottaminen (10-365 pv)
 • Valmistelevat vierailut oppilasliikkuvuudessa
 • Valmistelevat vierailut: poikkeuksellisesti pitkäkestoiseen oppilasliikkuvuuteen osallistuvat tai muita heikommassa asemassa olevat osallistujat voivat osallistua toimintaansa valmisteleviin vierailuihin.

Taulukossa mainitut päivärajoitukset koskevat fyysistä liikkuvuutta. Huomioi, että monimuotoliikkuvuudessa (blended mobility) osa liikkuvuuksista tapahtuu virtuaalisesti.


Hakijoina voivat olla:

 • päiväkodit ja esikoulut
 • peruskoulut
 •  lukiot
 •  tehostetun ja erityisen tuen oppimis- ja ohjauskeskukset
 • taiteen perusopetuksen oppilaitokset

Kukin organisaatio  voi jättää vain yhden hakemuksen eli yhdellä hakemuksella haetaan erilaisia liikkuvuusmuotja. Jos organisaatio  jättää kaksi tai useamman hakemuksen samaan toimintoon, ne ovat kaikki epäkelpoja.

 • Liikkuvuushankkeissa tulee olla vähintään yksi ulkomainen kumppani Erasmus+ maasta.
 • Liikkuvuuksia voi toteuttaa ainoastaan yllä mainittuihin Erasmus+- ohjelmamaihin.
 • Sopimuskausi on 6-18 kk
 • Liikkuvuuksien määrä on maksimissaan 30 kpl.

Hakuaika päättyy 18.5.2021 klo 13.00 Suomen aikaa (klo 12.00 CET)

Avustusta on jaettavana lähes 3 miljoonaa euroa.