Saat tältä sivulta tietoa siitä, miten haet yleissivistävän koulutuksen oppimiseen liittyviä liikkuvuuksia ulkomailla. Henkilökunnan, oppilaiden ja opiskelijoiden liikkuvuusjaksot toteutetaan tarvelähtöisenä hankkeena, jota voivat hakea koulut, lukiot tai päiväkodit. Hankkeessa organisaatiosi saa rahoitusta ja ohjausta liikkuvuuksien menestykselliseen toteuttamiseen.

Hankkeen kestoksi voit valita 6-18 kuukautta, jona aikana erilaiset oppilas-, opiskelija ja henkilökuntaliikkuvuudet ja niistä saatujen taitojen jakaminen tapahtuu. Euromääräinen tuki määräytyy yksikkökuluilla kohdentuen liikkuvuuksien matka-, oleskelu- ja organisointikuluihin.

Tämä voi olla alku kansainvälisen kokemuksen keräämiseen. Se voi olla myös täsmätyökalu toimintakulttuurinne kehittämiseen ja oppilaiden laaja-alaisen osaamisen edistämiselle.