Kansainvälistymisrahoitus

Erasmus+ för yrkesutbildning: Den första finansieringsansökan för småskaliga samarbetspartnerskap (KA210-VET) 2022 går ut 23.3. 2022

Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Tila
Arvioitavana
Hakuaika
24.11.2021 – 23.3.2022 klo 13:00

Samarbetsprojekten indelas i två olika projekttyper: samarbetspartnerskap (Cooperation Partnerships KA220-VET) och småskaliga samarbetspartnerskap (Small-scale Partnerships KA210-VET). 

Småskaliga samarbetspartnerskap (Small-scale Partnerships KA210-VET) riktar sig särskilt till nya aktörer och mindre organisationer.   

För småskaliga samarbetspartnerskap (KA210) kommer det årligen att ordnas två ansökningsomgångar. Den första ansökningstiden för 2022 löper ut den 23.3. 2022 kl. 13.00 finsk tid (kl. 13.00 CET) och den andra ansökningstiden går ut den 4.10. 2022 kl. 13.00 finsk tid (kl. 12.00 CET).

I den första finansieringsansökan 2021 delas 177 784 euro ut till småskaliga partnerskapsprojekt.