Getting Unstuck -hankkeessa kerätään maahanmuuttajanuorten tarinoita, joista rakennetaan maahanmuuttajaryhmien ja ammattitaiteilijoiden yhteistyönä monitaiteisia esityksiä. Esityksillä halutaan paitsi muovata siirtolaisuuden kertomuksia ja inklusiivisempaa eurooppalaista identiteettiä myös kasvattaa osallistujien resilienssiä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.
Teatterilavalla oleva mies, jonka käsi peittää kasvot.

Yhdessä taidetta tekemällä kohti maahanmuuttajien todellisuuksia heijastelevaa moninaisempaa eurooppalaisuutta

Getting Unstuck -hanke ravistelee totuttuja käsityksiä siirtolaisuudesta ja eurooppalaisesta identiteetistä. Kaikissa osallistujamaissa kootaan maahanmuuttajaryhmä, joka osallistuu monitaiteiseen työskentelyyn sekä esitysten tuotantoon yhdessä ammattitaiteilijoiden kanssa. Kyse ei ole pelkästään maahanmuuttajateemasta taiteessa vaan myös aidosti yhdessä toteutetusta luovasta prosessista. Taiteen tekemisellä nähdään rooli resilienssin, toimintavalmiuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen kasvattamisessa.

Hankkeen lopputuotteena syntyy neljä erilaista, kumppanimaista kerätyistä materiaaleista koostettua monitaiteista esitystä Turussa, Kölnissä ja Normandiassa sekä maahanmuuttajista koostetun orkesterin yhdessä harjoittelema musiikkiteos. Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian henkilökuntaa ja opiskelijoita on mukana esitysten tuotannossa ja keräämässä tarinoita sekä kouluttamassa dokumenttiteatteri -menetelmän käyttöä. 

Hankkeen tavoitteet:

  • tuoda esiin, muovata ja uudistaa siirtolaisuuden kertomuksia sekä luoda uutta moninaisempaa eurooppalaista identiteettiä
  • luoda ja testata teoreettista mallia maahanmuuttajien inkluusiosta taiteen kautta
  • levittää digitaalisten medioiden välityksellä taideteoksia ja luotua mallia kulttuurisektorille osallistujamaissa sekä laajemmin muille sektoreille ja muissa maissa.

Perustiedot:

Rahoitusohjelma: Kulttuurin alaohjelma, EU:n Luova Eurooppa (2014-2020)
Hankeaika: 1.9.2020 - 15.10.2022
EU-tuki: 197 976 euroa 
Hanketyyppi: Pieni yhteistyöhanke
Hankkeen verkkosivut: https://getting-unstuck.eu/
Hanketta koordinoi La Renaissance -teatteri Ranskasta.
Hankepartnereina ovat Comedia Theater Saksasta, Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia Suomesta ja Innocamp Puolasta.
EU:n lippu, Luova Eurooppa