GREEN-hanke rakentaa uutta eurooppalaisen digitaalisen taiteen ja kulttuurin alustaa ympäristöön liittyvälle kriittiselle keskustelulle, taiteellisille interventioille ja kulttuurienväliselle dialogille.
Green revisited -hanke, Unsplash

Uusia välineitä taidetta ja ympäristöä koskevalle keskustelulle

Hanke koostuu kolmen tyyppisistä tapahtumista: worklabeista, näyttelyistä ja konferensseista. Worklabit pitävät sisällään mm. työpajoja ja residenssejä, joissa kehitetään sisällöllistä viitekehystä ja edistetään taiteilijoiden liikkuvuutta sekä luomistyötä.  Näyttelyissä tuodaan esiin ja levitetään hankkeen tuloksia laajemmin, myös uusille yleisöille. Konferensseissa käsitellään hankkeen sisällöllistä viitekehystä ja laajennetaan keskustelua.

Hankkeen tavoitteet:

  • muovata ympäristökulttuurille uutta diskurssia, joka olisi inklusiivisempaa ja kykenevämpää ylittämään ihmisten ja ympäristön välille syntyvät haasteet.

Perustiedot:

Rahoitusohjelma: Kulttuurin alaohjelma, EU:n Luova Eurooppa (2014-2020)

Hankeaika: 01.09.2019 – 28.02.2022

EU-tuki: 180 000 euroa

Hanketyyppi: Pieni yhteistyöhanke

Hankkeen verkkosivut: http://green.rixc.org/

Hanketta koordinoi RIXC Center for New Media Culture Latviasta.

Hankepartnereina ovat Liepaja University Latviasta, Aalto-yliopiston Media Lab Suomesta, Baltan Alankomaista, Projekt Atol Sloveniasta, OsloMet – OsloMetropolitan University Norjasta ja Association Antre Peaux Ranskasta.

EU:n lippu, Luova Eurooppa