Hyppää pääsisältöön

Kansainväliset verkostot ja foorumit


Kansainväliset verkostot tarjoavat mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Ne myös tuottavat ja levittävät tietoa kansalaisille, asiantuntijoille ja päätöksentekijöille.

Cedefop ja ReferNet

Euroopan unionin ammatillista koulutusta kehitetään kansainvälisellä yhteistyöllä. Verkostoissa on mukana EU:n jäsen- ja partnerimaita.

ECML - Euroopan neuvoston kielikeskus

Sivulla esitellään Euroopan neuvoston nykykielten keskusta (Graz) ja kuvataan mahdollisuuksia osallistua sen toimintaan.

EPALE - Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi

EPALE on avoin ja monikielinen yhteisö kaikille aikuisoppimisesta kiinnostuneille.

EQAVET - Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalainen verkosto

Verkostossa Euroopan talousalueen ammatillisesta koulutusta vastaavat ministeriöt, työmarkkinaosapuolet, tieteelliset neuvonantajat ja Euroopan komission edustajat.

eTwinning European School Education Platformilla

eTwinning on yhteisö ja kansainvälistymisen verkkotyökalu opettajille ja päiväkotien henkilökunnalle.

Eurodesk

Eurodesk on eurooppalainen nuorisotiedotusverkosto, joka jakaa nuorille tietoa kansainvälisyysmahdollisuuksista sekä rohkaisee nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen ja vaikuttamiseen.

Euroguidance

Euroguidance on eurooppalainen verkosto, joka edistää ohjausalan kansainvälistymistä.

European School Education Platform

Kouluopetuksen eurooppalainen verkkofoorumi opettajille, koulujen johtajille, päättäjille, asiantuntijoille ja muille kouluopetuksen parissa työskenteleville ammattilaisille.

Eurydice

Eurydice on Euroopan komission koulutustiedonvaihdon verkosto, joka tuottaa selvityksiä ja raportteja ajankohtaisista koulutukseen liittyvistä teemoista.

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD kehittää erilaisia mittareita ja tuottaa tietoa koulutuksen tilasta OECD:n jäsen- ja partnerimaissa.

RAY - EU:n nuoriso-ohjelmien tutkimusverkosto

RAY-verkosto tekee EU:n nuoriso-ohjelmiin liittyvää Euroopan laajuista tutkimusyhteistyötä keskittyen tutkimuslähtöiseen seurantaan.