Hoppa till huvudinnehåll

Internationella nätverk och forum


Internationella nätverk ger möjligheter till internationalisering. Därtill producerar och sprider de information till allmänheten, experter och beslutsfattare.

EPALE - En digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

EPALE är en öppen och flerspråkig plattform för alla som är intresserade av vuxnas lärande.

eTwinning

eTwinning är en plattform och ett webbverktyg för internationalisering avsedd för lärare och daghemspersonal.

Eurydice

Eurydice är Europeiska kommissionens nätverk för utbyte av information om utbildning som producerar utredningar och rapporter om aktuella teman inom utbildning.

Eurodesk

Eurodesk är ett europeiskt nätverk för ungdomsinformation som sprider information till unga om internationaliseringsmöjligheter samt uppmuntrar dem till aktivt medborgarskap och påverkan.

Euroguidance

Utbildning till stöd för ett allt mer internationellt och mångkulturellt arbete för professionella inom informations-, rådgivnings- och handledningstjänster.

Nätportalen School Education Gateway

Skolutbildningens europeiska webbforum för lärare, skolledare, beslutsfattare, experter och andra yrkesverksamma på skolområdet.

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD tar fram olika mätare och producerar information om utbildningens läge i OECD:s medlems- och partnerländer.

Cedefop och ReferNet

Yrkesutbildningen inom Europeiska unionen främjas och utvecklas genom internationellt samarbete. I nätverken ingår EU:s medlems- och partnerländer.

RAY - ett forskningsnätverk av EU:s ungdomsprogram

RAY är ett europeiskt forskningssamarbete som fokuserar på forskningsbaserad uppföljning av EU:s ungdomsprogram.