Kansainvälisen kokemuksen kautta hankituksi osaamiseksi on perinteisesti nähty kielitaito, suvaitsevaisuus ja kulttuurinen osaaminen. Laajennetussa näkökulmassa piilotettua kansainvälistä osaamista ovat myös tuottavuus, uteliaisuus ja sitkeys.

Obs! Den här sidan är under arbete. Vi fyller på med svenskspråkigt material så fort som möjligt.