Kansainvälisen kokemuksen kautta hankituksi osaamiseksi on perinteisesti nähty kielitaito, suvaitsevaisuus ja kulttuurinen osaaminen. Laajennetussa näkökulmassa piilotettua kansainvälistä osaamista ovat myös tuottavuus, uteliaisuus ja sitkeys.