Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning och examina

Säkerhet inom utbildning och fostran

Webbplatshelheten ger praktisk vägledning för planering och ledning av säkerheten för dem som ordnar och tillhandahåller småbarnspedagogik, undervisning och utbildning, daghemsföreståndare och rektorer samt dem som äger och underhåller daghemsbyggnader och skolor.

Jämställdhet och likabehandling i läroanstalten

I enlighet med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska skolorna och läroanstalterna utarbeta en jämställdhetsplan med målsättning att utveckla verksamheten. Bekanta dig med läroanstalternas och utbildningsanordnarnas skyldigheter att främja jämställdhet och likabehandling. Länken leder till den finska sidan.

Elev- och studerandevård och välbefinnande

Elev- och studerandevård innebär att ordna förutsättningarna för elevens och den studerandes helhetsmässiga välbefinnande och lärande. Här kan du läsa om förebyggande arbete i anslutning till mobbning och trakasserier.