Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning och examina

Säkerhetsmanual för undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken

Manualen ger anvisningar för planering och ledning av säkerhet och trygghet i praktiken till anordnare och producenter av småbarnspedagogik, undervisning och utbildning, ledare i daghem och rektorer, samt ägare och upprätthållare av daghems- och skolfastigheter.

Jämställdhet och likabehandling i läroanstalten

I enlighet med lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska skolorna och läroanstalterna utarbeta en jämställdhetsplan med målsättning att utveckla verksamheten. Bekanta dig med läroanstalternas och utbildningsanordnarnas skyldigheter att främja jämställdhet och likabehandling. Länken leder till den finska sidan.

Elev- och studerandevård och välbefinnande

Elev- och studerandevård innebär att ordna förutsättningarna för elevens och den studerandes helhetsmässiga välbefinnande och lärande. Här kan du läsa om förebyggande arbete i anslutning till mobbning och trakasserier.