Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut uskonnon oppiaineen tavoitteet. Tämä tukimateriaali sisältää vinkkejä ja esimerkkejä pedagogisista arviointimenetelmistä, joita buddhalaisen uskonnon opettaja voi hyödyntää päättöarvioinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Ulkomaalaisia opiskelijoita yhteistyössä