Päättöarvioinnin tueksi on laadittu tukimateriaalia, joka ei ole sitovaa normia. Tukimateriaalin tarkoituksena on tukea opettajia tavoitteiden mukaisen opetuksen suunnittelussa, päättöarvioinnin antamisessa ja kriteerien käytössä.
Oppilaita tunnilla pulpetin ääressä lukemassa oppikirjan tekstiä.