Käsityöprosessin dokumentointi (S4) voi tapahtua monin eri tavoin. Dokumentointi vahvistaa oppilaan kokemusta oppimisen omistamisesta, tarjoaa tilaisuuksia kokonaisuuksien hallinnan opetteluun ja toimii myös arvioinnin välineenä.
Lapsi on koristellut pulpetin kannen suojuksen piirroksilla

Dokumentointi on kuvan ja kuvailun tallentamista

Dokumentointi on parhaimmillaan kaikkien niiden ratkaisevien ja tulokseen vaikuttavien seikkojen tunnistamista ja muistiin merkitsemistä, jotka esiintyvät prosessin aikana. Kuvin ja kuvailuin tallennettu toiminta on dokumentointia yksinkertaisimmillaan; lisänä kertomuksessa ovat ulkopuolisten huomiot ja mahdollinen vuoropuhelu tekijän kanssa. Dokumentointi on siis oppimisprosessin näkyväksi tekemistä askel askeleelta tai harppauksin, riippuen oppijan senhetkisistä valmiuksista.