Dokumentation (I4) av slöjdprocessen (I4) kan göras på många olika sätt. Dokumentationen stärker elevens lärande, erbjuder tillfällen för att lära sig hantera helheter och fungerar också som redskap för bedömning

Barnet har dekorerat pulpetskyddet med ritningar

Dokumentering innebär lagring av bilder och beskrivningar

Dokumentering betyder i bästa fall att man under processen observerar och registrerar alla centrala faktorer som påverkar resultatet. I sin enklaste form är dokumentering att lagra sitt arbete med bilder och beskrivningar; en berättelse kan också innehålla utomståendes kommentarer och eventuella dialog med tillverkaren. Dokumentering är alltså att synliggöra lärprocessen steg för steg eller kliv för kliv, beroende på elevens förutsättningar.