Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus on jäsenmaidensa perustama riippumaton ja hallinnollisesti itsenäinen organisaatio, joka toimii erityisopetuksen alan yhteistyöfoorumina. Sitä ylläpitävät ja rahoittavat jäsenmaiden opetusministeriöt ja Euroopan Komissio Euroopan unionin (EU) Erasmus + -ohjelman tuella (2014–2020). Jäsenmaita kehittämiskeskuksessa on 31.

Kehittämiskeskus kerää, käsittelee ja jakaa eurooppalaista ja maakohtaista tietoa sekä tarjoaa jäsenmailleen edellytykset oppia toinen toiseltaan monipuolisesti vaihtamalla tietoja ja kokemuksia. Keskuksen pitkän ja lyhyen aikavälin ohjelmat peilaavat sekä jäsenmaiden painotuksia että EU:n yhteisiä linjauksia erityistä tukea tarvitsevista oppijoista ja heidän yleisopetukseen integroimiseensa tähtäävien toimien edistämisestä.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (2006) ja Euroopan unionin eri direktiivit ja tiedotteet tekevät selväksi sen, että maiden ei tulisi enää väitellä siitä, mitä inklusiivinen opetus on tai miksi niiden tulisi sitä tarjota. Siihen, kuinka inklusiivista opetusta voidaan toteuttaa opettajien, luokkien, koulujen, alueiden, kuntien ja kansallisten linjausten osalta, tarvitaan nyt opastusta. Kehityskeskus tarjoaa maille näyttöön perustuvaa tietoa ja suosituksia siitä, kuinka keskeisiä linjauksia toteutetaan käytännössä. Kehittämiskeskus keskittyy pääasiallisesti inklusiiviseen opetukseen sen laajimmassa merkityksessä, eli oppijoiden erilaisuutta ja eri oppimisympäristöjen monimuotoisuutta tarkastellaan ihmisoikeus- ja laatukysymyksenä.

Lopullisena tavoitteena on edistää koulutuspolitiikkaa ja -käytäntöjä, jotka vastaavat erilaisten – myös erityistä tukea tarvitsevien – oppijoiden tarpeisiin. Toiminnassa otetaan huomioon kaikkien oppijoiden yhtäläiset mahdollisuudet, esteettömyys, inklusiivinen koulutus ja laadukkaan koulutuksen edistäminen ottaen huomioon eri maiden erilaiset poliittiset linjaukset, käytännöt ja koulutusolot.