Työelämässä tarvitaan monenlaisia taitoja. Osaamismerkeillä voi tuoda omaa osaamistaan näkyväksi, ja merkkejä voi hyödyntää työelämässä tai jatkokoulutukseen hakeutuessa. Tällä sivulla kerrotaan tarkemmin Opetushallituksen vapaan sivistystyön oppilaitoksille suunnittelemista kansallisista osaamismerkeistä ja niiden suunnittelutyöstä.
Kuvitus kuvassa miesopiskelijalla miettivä ilme

Sivu päivittyy osaamismerkkityön edetessä 2023–2024.