I arbetslivet krävs färdigheter av många olika slag. Kompetensmärkena kan användas för att synliggöra den egna kompetensen i arbetslivet och när man söker till fortsatt utbildning. Den här webbsidan innehåller närmare information om Utbildningsstyrelsens nationella kompetensmärken för läroanstalter inom det fria bildningsarbetet och planeringen av märkena.
Kuvitus kuvassa miesopiskelijalla miettivä ilme

Sidan uppdateras i takt med att arbetet med kompetensmärkena framskrider 2023–2024.