Kansallisilla perustaitojen osaamismerkeillä — KAPOS‑merkeillä — aikuiset voi tuoda omaa osaamistaan näkyväksi, ja merkkejä voi hyödyntää työelämässä tai koulutukseen hakeutuessa.
Kuvitus kuvassa miesopiskelijalla miettivä ilme

Sivu päivittyy osaamismerkkityön edetessä 2023–2024.