Kaikille yhteinen käsityön opetus

Valtioneuvoston asetuksen (422/2012, 793/2018) sisältämän tuntijaon mukaisesti käsityön opetuksen vähimmäismäärä on 11 (yksitoista) vuosiviikkotuntia. Vuosiluokilla 1-2 käsityötä on yhteensä vähintään 4 vuosiviikkotuntia. Vuosiluokilla 3-6 käsityötä on yhteensä vähintään 5 vuosiviikkotuntia sekä vuosiluokilla 7-9 käsityötä on yhteensä vähintään 2 vuosiviikkotuntia. Opetuksen järjestäjä voi osoittaa opetukseen tätä enemmän tunteja, mutta ei voi alittaa tuntijaon mukaista vähimmäistuntimäärää.