Alla kuvataan lyhyesti toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opiskelumahdollisuuksia lukiossa.

Lukiokoulutus

Lukiossa opiskellaan äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen lisäksi pakollisina opintoina kahta eri kielten oppiainetta: toista kotimaista kieltä sekä vierasta kieltä.  Kummallekin oppiaineelle on tarjolla eri laajuuksia eli oppimääriä, joiden opiskelemiselle on erinäisiä reunaehtoja. 

Lukiokoulutus on peruskoulusta irrallinen koulutusmuoto. On toivottavaa, että kielivalinnat jatkuvat samoina lukion puolella, mutta mikään ei estä opiskelijaa esimerkiksi jatkamasta perusopetuksessa opiskeltua B1-ruotsia lukiossa A-ruotsina. 

Lukiossa opiskellut oppimäärät: 

Oppimäärä Opintojen laajuus Status Yhteys perusopetukseen HUOM
A-kieli*

Pakolliset: 12 op

Valinnaiset: 4 op

Pakollinen

Perusopetuksessa alkanut A-kieli, nk. pitkä kieli. 

Perusopetuksessa tehtyä eroa A1- ja A2-oppimäärien välillä ei enää lukiossa tehdä. 

 

Huomaa myös, että lukiossa opiskelija voi valita minkä tahansa tarjolla olevan A-kielen A-kielekseen.  

Jos opiskelija opiskelee useampaa A-oppimäärää/kieltä, lisäkielet ovat opiskelijalle luonteeltaan valinnaisia, vaikkei näitä niiksi kutsuta.  

 

Huomaa, että esimerkiksi englannin opiskelu lukiossa ei ole pakollista. Ainut kieli, joka on pakollinen, on suomi/ruotsi toisena kotimaisena kielenä. 

B1-kieli*

Pakolliset: 10 op

Valinnaiset: 4 op

Pakollinen. Useimmiten toinen kotimainen kieli Perusopetuksessa viimeistään 6. luokalta alkanut B1-oppimäärä, nk. keskipitkä kieli.  Periaatteessa opiskelija voisi opiskella myös useampaa B1-kieltä, mutta näitä oppimääriä ei lukioissa juuri tarjota.  
B2-kieli Valinnaiset: 16 op Valinnainen Perusopetuksessa viimeistään 8. luokalta alkava nk. lyhyt kieli  B2-oppimäärää opiskellaan usein yhdessä B3-oppimäärän kanssa.
B3-kieli Valinnaiset: 16 op Valinnainen Lukiossa alkava nk. lyhyt kieli.  Lukion opetussuunnitelman perusteissa on nykyään laadittu perusteet myös toisen kotimaisen kielen (suomi/ruotsi) B3-oppimäärälle. Oppimäärä on tarkoitettu perusopetuksen puolella toisen kotimaisen kielen opiskelusta vapautetuille. 

*Jommankumman, joko A- tai B1-oppimäärän, on oltava toinen kotimainen kieli. Mikäli opiskelija opiskelee kahta A-oppimäärää ja toinen näistä on toinen kotimainen kieli, ei opiskelijan enää täydy opiskella erikseen B1-oppimäärää. 

Suomenkieliset ja ruotsinkieliset lukiolaiset opiskelevat lukiossakin hiukan eri tavoin kieliä. Ruotsinkielisissä kouluissa opiskellaan jo perusopetuksen puolella enemmän A-oppimääriä. Perusopetuksen A1-oppimäärä on ruotsinkielisillä useimmiten finska, ja vapaaehtoinen, A2-oppimäärä englanti. Lukiossakin ruotsinkieliset opiskelijat jatkavat useimmiten kieliopintojaan kahdella A-oppimäärällä, finskalla ja englannilla. Myös valinnaisia kieliä opiskellaan ruotsinkielisissä lukioissa jonkin verran enemmän kuin suomenkielisissä. Lisätietoa lukiolaisten kielivalinnoista löydät opetushallinnon tilastopalvelusta.

Opiskeltavat aineet on määritelty lukiolaissa 714/2018. Oppimääristä määrätään lukiokoulutusta koskevan asetuksen 810/2018 liitteessä.