Valtakunnallinen Koulurauha julistetaan vuosittain lukuvuoden alussa. Koulurauhan rakentaminen jatkuu kuitenkin koko kouluvuoden ajan – tavoitteena on, että jokaisella kouluyhteisön jäsenellä olisi koulussa hyvä olla. Koulujen lisäksi myös päiväkoteja kannustetaan julistamaan päiväkoti- ja eskarirauha.
Kuvituskuva, nuoret juttelevat ulkona

Koulurauha-ohjelma on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen.

Koulurauha julistettiin ensimmäisen kerran vuonna 1990 ja tämän jälkeen se on julistettu vuosittain. Koulurauha julistetaan tapahtumassa, jota kierrätetään vuosittain paikkakunnalta toiselle. Järjestämisvastuussa oleva paikkakunta valitsee yhdessä Koulurauhan ohjausryhmän kanssa tapahtumalle jonkin ajankohtaisen teeman. Suomessa kehitetty Koulurauha-malli on ainutlaatuinen ja sitä on levitetty myös muihin Euroopan maihin.

Vaikka koulurauhanjulistus on ohjelman päätapahtuma, koulurauhan luominen jatkuu koko kouluvuoden ajan. Koulurauhatyöllä pyritään ehkäisemään kiusaamista ja yksin jäämistä sekä vahvistamaan oppilaan kokemusta kouluyhteisön tärkeänä ja hyväksyttynä jäsenenä. Lisäksi päämääränä on edistää koulun yhteisöllisyyttä ja hyvää ilmapiiriä. MLL tarjoaa kouluille oppimisaineistoja ja virikkeitä koulurauhatyön tueksi.