Den nationella skolfreden utlyses varje år i början av läsåret. Arbetet för att främja skolfreden fortsätter ändå under hela läsåret – målet är att varje medlem av skolgemenskapen ska ha det bra i skolan. Utöver skolorna uppmuntras också daghemmen att utlysa daghems- och förskolfred.
Kuvituskuva, nuoret juttelevat ulkona

Skolfredsprogrammet koordineras av Mannerheims Barnskyddsförbund, Polisstyrelsen, Utbildningsstyrelsen, Folkhälsan och Finlands Föräldraförbund. Syftet med programmet är att främja välbefinnande och trygghet inom skolgemenskapen.

Skolfreden utlystes första gången år 1990 och har utlysts varje år sedan dess. Skolfreden utlyses under ett evenemang som ordnas på olika ställen varje år. Den ort som har arrangörsansvaret väljer tillsammans med styrgruppen för Skolfredsprogrammet ett aktuellt tema för evenemanget. Den i Finland utvecklade Skolfredsmodellen är unik och den har också spridits till andra länder i Europa.

Även om utlysandet av skolfreden sker som en programpunkt under ett evenemang, fortsätter ändå arbetet med att bygga upp skolfreden under hela läsårets gång. Målet för skolfredsarbetet är att förebygga mobbning och att ingen blir lämnad ensam, samt att stärka elevens upplevelse av hen är en viktig och accepterad medlem av skolgemenskapen. Målsättningen är också att främja samhörigheten och en god atmosfär i skolan. Mannerheims Barnskyddsförbund erbjuder studiematerial och idéer som stöd för skolfredsarbetet.