Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut uskonnon oppiaineen tavoitteet. Tämä tukimateriaali sisältää vinkkejä ja esimerkkejä pedagogisista arviointimenetelmistä, joita Krishna-uskonnon opettaja voi hyödyntää päättöarvioinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Kuvituskuva, aikuisopiskelijat tekevät ryhmätyötä