Kaikille yhteinen kuvataiteen opetus

Valtioneuvoston asetuksen (422/2012) sisältämän tuntijaon mukaisesti kuvataiteen opetuksen vähimmäismäärä on 9 (yhdeksän) vuosiviikkotuntia. Vuosiluokilla 1-2 kuvataidetta on yhteensä vähintään 2 vuosiviikkotuntia. Vuosiluokilla 3-6 kuvataidetta on yhteensä vähintään 5 vuosiviikkotuntia sekä vuosiluokilla 7-9 kuvataidetta on yhteensä vähintään 2 vuosiviikkotuntia. Opetuksen järjestäjä voi osoittaa opetukseen tätä enemmän tunteja, mutta ei voi alittaa tuntijaon mukaista vähimmäistuntimäärää.