Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet toteutuvat biologian opetuksen yleisten tavoitteiden käsittelyn yhteydessä. Näin ollen laaja-alaisen osaamisen tavoitteita toteutetaan myös kaikissa biologian oppiaineen moduuleissa. Lue tukimateriaalin esimerkeistä, miten laaja-alainen osaaminen voi kytkeytyä biologian pakollisiin opintoihin.
Viivoilla yhdistyneet pallot kuvastavat verkostoa