Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet toteutuvat biologian opetuksen yleisten tavoitteiden käsittelyn yhteydessä. Näin ollen laaja-alaisen osaamisen tavoitteita toteutetaan myös kaikissa biologian oppiaineen moduuleissa. Tässä tukimateriaalissa on joitakin esimerkkejä siitä, miten laaja-alainen osaaminen kytkeytyy biologian valtakunnallisiin valinnaisiin opintoihin.
Kuvituskuvassa leijailee hiukkasia