Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitaan yhdessä siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksessa inklusiivisten periaatteiden mukaisesti. Inklusiivisiin periaatteisiin kuuluu kaikkia lapsia koskevat yhtäläiset oikeudet, tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus, syrjimättömyys, moninaisuuden arvostaminen sekä sosiaalinen osallisuus ja yhteisöllisyys. Tarvittaessa lapsen vasuun kirjataan myös lapsen tuki ja sen toteuttaminen.

Lapsen osallistuessa esiopetuksen lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen, voidaan varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan tavoitteet ja huomioitavat asiat kirjata esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Mikäli lapselle ei laadita esiopetuksen oppimissuunnitelmaa, lapselle laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Siinä voidaan ottaa huomioon myös esiopetuksen tavoitteet ja miten esiopetuksessa tuetaan lapsen oppimista, kasvua ja hyvinvointia

Lapsen vasu -tukimateriaali koostuu mallilomakkeesta, kirjallisesta ohjeistuksesta ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman jatkumo-kuvasta sekä kolmesta erillisestä videosta ja niiden kirjallisesta materiaalista.