Hyvän lukutaidon saavuttaminen edellyttää lukemiseen sitoutumista, lukemisaktiivisuutta ja lukemisen harrastamista myös koulun ulkopuolella. Lisäksi motivaatio harjoitella ja lukea säännöllisesti on keskeistä. Tästä syystä lukemaan opettamisessa tulee kiinnittää paljon huomiota sisäisen motivaation heräämiseen ja sen ylläpitämiseen.
Kuvituskuva, tyttö lukee kirjaa