Att uppnå bra läsförmåga förutsätter sig att eleven binder sig till att läsa och läser aktivt också utanför skolan. Det är också centralt att regelbundet hitta motivation för att öva sig på att läsa. På grund av det här bör undervisningen fästa mycket uppmärksamhet vid att väcka den inre motivationen och sedan upprätthålla den.
Flickan läser en s2-lärobok