Opetushallitus kannustaa kouluja ja oppilaitoksia vahvistamaan tapakasvatusta esimerkiksi viikolla 38 erillisellä tapakasvatuksen teemaviikolla. Tapakasvatuksen teemaviikko on tilaisuus yhdistää oppilaiden osallistuminen sekä tapakulttuurin opettaminen kouluissa.
Ryhmätöitä tekemässä.

Tapakasvatus on yksi sekä esi- ja perusopetuksen että toisen asteen koulutuksen tärkeimmistä kaikki oppiaineet ja koulun toimintakulttuurin läpäisevistä kokonaisuuksista. Nykymaailmassa korostuvat sosiaaliset-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Tapojen tunteminen kasvattaa itseluottamusta ja vahvistaa uskoa omaan pärjäämiseen.

Tapakasvatusviikkoa on vietetty Suomen kouluissa vuodesta 2013 alkaen. Tapakasvatusviikkoa suositellaan vietettäväksi kouluissa edelleen vuosittain, koska tapakasvatus on kiinteä osa opetussuunnitelmaa. Koululla on mahdollisuus toteuttaa viikon teemoja omalla tavallaan. Oppitunneilla voidaan tarkastella tapojen ja tapakulttuurin merkitystä eri oppiaineiden näkökulmasta – välitunneilla ja kouluruokailussa viedään yhdessä tuumattuja asioita käytäntöön.

Tapakasvatusviikon avulla pyritään sitouttamaan kouluja tapakasvatukseen ja luomaan ymmärrystä hyvien tapojen merkityksestä yhteiskunnassa. Samalla tavoitellaan kouluissa tilaisuuksia herättää oppilaissa tahtoa kehittää koulun omaa toimintakulttuuria. Oppilaskuntatoimintaa ja tapakasvatusta yhteen tuomalla on kouluissa ja oppilasryhmissä teemaviikolla mahdollista käydä keskustelua yhteisistä pelisäännöistä sekä kannustaa ottamaan kantaa ja tekemään päätöksiä ryhmässä.