Kaikille yhteinen musiikin opetus

Valtioneuvoston asetuksen (422/2012) sisältämän tuntijaon mukaisesti musiikin opetuksen vähimmäismäärä on 8 (kahdeksan) vuosiviikkotuntia. Vuosiluokilla 1-2 musiikkia on yhteensä vähintään 2 vuosiviikkotuntia. Vuosiluokilla 3-6 musiikkia on yhteensä vähintään 4 vuosiviikkotuntia sekä vuosiluokilla 7-9 musiikkia on yhteensä vähintään 2 vuosiviikkotuntia. Opetuksen järjestäjä voi osoittaa opetukseen tätä enemmän tunteja, mutta ei voi alittaa tuntijaon mukaista vähimmäistuntimäärää.