Lukiokoulutuksen ohjauspalveluja kehitetään ja toteutetaan sen perusteella, miten opinto-ohjaus lainsäädännössä, opetussuunnitelman perusteissa, kansallisissa linjauksissa ja paikallisessa opetussuunnitelmassa määritellään. Lukioiden tulisi varmistaa, että jokainen opiskelija saa tukea ja ohjausta laatiessaan henkilökohtaista opintosuunnitelmaansa, johon sisällytetään opiskelu-, ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelma. Lue lisää ohjauksen järjestämisestä lukiokoulutuksessa.

Kuvituskuvassa muki ja muistiinpanot