Handledningstjänsterna i gymnasieutbildningen utvecklas och genomförs utifrån hur studiehandledningen definieras i lagstiftningen, grunderna för läroplanen, de nationella riktlinjerna och den lokala läroplanen. Gymnasierna ska säkerställa att varje studerande får stöd och handledning när hen gör upp sin individuella studieplan. I den individuella studieplanen ingår en studieplan, en plan för studentexamen och en plan för fortsatta studier och karriären. Läs mer om att ordna handledning i gymnasieutbildningen.
Kuvituskuvassa muki ja muistiinpanot