Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on saavuttanut uskonnon oppiaineen tavoitteet. Tämä tukimateriaali sisältää vinkkejä ja esimerkkejä pedagogisista arviointimenetelmistä, joita ortodoksisen uskonnon opettaja voi hyödyntää päättöarvioinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Oppilaita oppitunnilla.