Osaamisen arviointi antaa tietoa opiskelijan osaamisesta ja sen tasosta. Arvioinnilla varmistetaan, että opiskelijan osaaminen vastaa tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyä osaamista. Arviointi tehdään tutkinnon tai koulutuksen osittain ja ammatillisen perustutkinnon yhteisissä tutkinnon osissa osa-alueittain.

Osaamisen arviointia tehdään ammatillisessa koulutuksessa useissa eri tilanteissa. Arviointi on

  • palautteen antamista osaamisen kehittymisestä. Arvioinnilla saadaan tietoa siitä, milloin opiskelija on valmis näyttöön ja muuhun osaamisen osoittamiseen
  • osaamisen arviointia näytössä ja muussa osaamisen arvioinnissa
  • osaamisen tunnustamisen yhteydessä osaamisen ajantasaisuuden ja vastaavuuden arviointia.

Ammatillisessa koulutuksessa osaaminen arviointi tehdään työelämälähtöisesti sekä osaamis- ja kriteeriperusteisesti. Opiskelija hankkii koulutuksessa puuttuvaa osaamista ja osaamisen karttumista seurataan koulutuksen aikana. Koulutuksen järjestäjä ja opiskelija sopivat osaamisen osoittamista ja osaamisen arvioinnista henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa. Osaamisen kehittämissuunnitelma laaditaan ennen tutkintokoulutuksen alkamista.