Bedömning av kunnandet ger information om den studerandes kunnande och nivån på kunnandet. I bedömningen säkerställer man att den studerandes kunnande motsvarar det kunnande som fastställs i examens- eller utbildningsgrunderna. Bedömningen görs per examensdel eller utbildningsdel samt för de gemensamma examensdelarna även per delområde.

Bedömning av kunnande genomförs under olika tillfällen i yrkesutbildningen.

Bedömningen är 

  • att ge respons på utvecklingen av kunnandet. Bedömningen ger information när den studerande är redo för att avlägga yrkesprov eller något annat sätt att visa kunnande 
  • bedömning av kunnande i yrkesprov och bedömning av övrigt kunnande
  • att i samband med erkännande av kunnande bedöma om kunnandet är aktuellt och motsvarar det kunnande som förutsätts

I yrkesutbildningen är bedömning av kunnande arbetslivsorienterad samt kompetens- och kriterieinriktad. Den studerande förvärvar det kunnande som fattas i en utbildning och man följer med hur kunnandet utvecklas under utbildningen. Utbildningsanordnaren och den studerande kommer överens i den personliga utvecklingsplanen för kunnandet om visandet och bedömningen av kunnandet. Den personliga utvecklingsplanen för kunnandet utarbetas innan examensutbildningen börjar.