Terveystiedon opetuksen keskeinen tehtävä on oppilaan ja opiskelijan monipuolisen terveysosaamisen kehittäminen. Terveystiedon opetuksessa on monia vaikuttavan päihdekasvatuksen sisältöjä minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentumisesta, itsen arvostamisesta, tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelusta, mielen hyvinvoinnin edistämisestä riippuvuuksien, päihteiden ja niiden käytön ehkäisyn sisältöihin. Terveystiedon opetuksen tavoitteena myös ohjata oppilasta ymmärtämään tunnistamaan valintojaan ja pohtimaan voimavarojaan, arvioimaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä arvoja, normeja, tiedon luotettavuutta sekä ohjata ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian merkitystä terveyteen.

Huumepussi vaihtuu kädestä toiseen.