Joissakin ammateissa tai työtehtävissä toimiminen edellyttää määrätyn tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamista. Esimerkiksi kuljetusalalla edellytetään kuljetusalan ammattipätevyyttä. Lisäksi useat tutkinnot sisältävät säädöksissä edellytettyjä vaatimuksia alan tehtävissä toimimiseen. Alla löytyy tietoa kuljetusalan ammattipätevyydestä, hygieniapassista ja eläinten lopettamisesta ammatillisissa tutkinnoissa. Lisätietoa muista pätevyyksistä ja kelpoisuuksista löytyy kyseessä olevan tutkinnon perusteista ja alakohtaisista säädöksistä.