I en del yrken eller arbetsuppgifter krävs det att man har avlagt en specifik examen eller examensdel för att kunna utföra arbetet. Inom transportbranschen finns det till exempel krav på yrkeskompetens för transportbranschen. Därtill innehåller flera examina krav på kunnande som baserar sig på olika författningar. Nedan finns information om yrkeskompetensen för transportbranschen och om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning som gäller yrkesutbildningen. Mer information om yrkeskvalifikationer och behörighet finns i examensgrunderna och de branschvisa författningarna.