Puheviestintätaitojen päättökoe eli Puhvi-koe on Opetushallituksen vuosittain laatima toisen asteen opiskelijoiden puheviestintätaitojen päättökoe lukiolaisille ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoille. Kokeen järjestämisestä päätetään paikallisesti. Voit tutustua sivulla ohjeisiin PUHVI-kokeen järjestämisestä ja siihen valmistautumisesta sekä katsoa videoituja esimerkkipuheita ja -keskusteluja.


Kuvituskuva, opiskelijat opiskelevat kirjastossa