Hyppää pääsisältöön

Äidinkieli ja kirjallisuus lukiossa


Äidinkieli ja kirjallisuus on taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus tähtää sellaisiin moniluku-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin, jotka luovat edellytykset jatko-opinnoille, osallisuudelle työelämässä ja aktiiviselle kansalaisuudelle. Oppiaineen tehtävänä on muun muassa tarjota aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen sekä auttaa opiskelijaa rakentamaan identiteettiään ja arvostamaan omaa kulttuuriaan ja kieltään.

Ajankohtaista

LOPS-tuunaamojen materiaalit:  https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/tuunaamoista-tukea-paikalliseen-lops-tyohon

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi  järjestetään seuraavan kerran 2.-3.8.2022 Helsingissä (Paasitornissa).

-------------------------------------------------------

Puheviestintätaitojen kokeen (Puhvi-kokeen) järjestäminen mahdollisessa etäopetustilanteessa

Poikkeusjärjestelyistä kokeen suorittamiseksi sovitaan paikallisesti. Mikäli kokeeseen halukkaat ovat toisen vuoden opiskelijoita, kokeen tekemisen voi siirtää kolmanteen vuoteen. Voidaan myös sopia, että kokeet järjestetään vasta sen jälkeen, kun on palattu lähiopetukseen.

Koe voidaan suorittaa myös verkon kautta, mikäli

  • käytössä on sopiva järjestelmä
  • suoritukset pystytään tallentamaan
  • opiskelijat näkevät ryhmäkeskustelussa toisensa
  • opiskelijat näkevät yleisöä yksilötehtävässä
  • toinen arvioija saadaan mukaan järjestelmään.

Muutoin noudatetaan Puhvi-kokeen perusohjeita. Koesuoritusten tallentamisesta sovitaan opiskelijoiden kanssa erikseen. Näin on Puhvissa tehty ennenkin, mutta koronatilanteessa tallenteen merkitys voi olla suurempi.

 

Äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineena

Oppiaineessa on 12 eri oppimäärää: suomen kieli ja kirjallisuus, ruotsin kieli ja kirjallisuus, saamen kieli ja kirjallisuus, romanikieli ja kirjallisuus, viittomakieli ja kirjallisuus, muu opiskelijan äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus, suomi saamenkielisille, ruotsi saamenkielisille, suomi viittomakielisille ja ruotsi viittomakielisille.

Opetuksen tueksi

alt-text (optional, uses title if not set)

Äidinkielen ja kirjallisuuden Lops 2021-tukimateriaalit

1.8.2021 voimaan tulevan lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelman laatimisen ja toteuttamisen tueksi valmisteltu materiaali täydentyy vielä syksyn 2020 aikana.

alt-text (optional, uses title if not set)

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus etänä

Etäopetus onnistuu äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksssa, kun opetus suunnitellaan hyvin ja verkko-opetukseessa kiinnitetään erityistä huomiota vuorovaikutuksen ylläpitoon, palautteen antamiseen ja monipuolisiin tehtäviin.

alt-text (optional, uses title if not set)

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tueksi

Sivulle on kerätty äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen opettamisen tueksi erilaisia materiaaleja, verkkosivuja ja verkostoja. Tutustu sivun esittelemiin oppaisiin, kilpailuihin, tapahtumiin ja muuhun tukeen!

alt-text (optional, uses title if not set)

Kirjoittamisen ja lukemisen opettamisen tueksi

Kirjoittamisen ja lukemisen opettamiseen tarkoitetuissa materiaaleissa voit tutustua esimerkiksi monipuolisen kirjoittamisen aineistoon, tutkivan nettilukemisen malliin sekä pohtimiskaavion käyttöön niin lukemisessa kuin kirjoittamisessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Moduuleista opintojaksoiksi

Uusissa lukion opetussuunnitelman perusteissa kuvataan kurssien sijaan moduuleja, joista muodostetaan lukioiden omia opintojaksoja. Tutustu esimerkkeihin äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä muita oppiaineita yhdistelevistä opintojaksoista sekä äidinkielen ja kirjallisuuden omista opintojaksoista.

alt-text (optional, uses title if not set)

Puhe- ja vuorovaikutustaidot äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa

Vuorovaikutusosaaminen on keskeisen osa opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä yhteiskunnallista osallisuutta ja merkittävänä elämänhallinnan sekä hyvinvoinnin osatekijänä. Sivulta löytyy tietoa puhe- ja vuorovaikutustaidoista äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa.

alt-text (optional, uses title if not set)

Puheviestintätaitojen päättökoe

Puheviestintätaitojen päättökoe eli Puhvi-koe on Opetushallituksen vuosittain laatima toisen asteen opiskelijoiden puheviestintätaitojen päättökoe lukiolaisille ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoille. Sivulta löytyy tietoa Puhvi-kokeesta ja siihen valmistautumisesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskoe

Äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelun päätteeksi lukiossa osallistutaan äidinkielen ylioppilaskokeeseen. Sivulta löytyy tietoa äidinkielen ylioppilaskokeesta ja siihen valmistautumisesta.

alt-text (optional, uses title if not set)

Kielitietoisuus opetuksessa

www.oph.fi

Tiedonalojen kielen oppiminen mahdollistaa jokaisen oppijan pääsyn opiskelun ja opetuksen kieleen. Kielitietoisessa oppilaitoksessa jokainen aikuinen onkin kielellinen malli ja jokainen opettaja myös opettamansa oppiaineen kielen opettaja. Sivulle on koottu materiaalia kielitietoisen opetuksen tueksi eri kouluasteille.

Teema-aineistoja oppitunneille

7 VELJESTÄ - Tutustu 150-vuotiaaseen teokseen!

7veljesta.finlit.fi

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tuottamalta 7 VELJESTÄ -sivustolta voi lukea Aleksis Kiven romaanin Seitsemän veljestä sanaselityksin varustettuna sekä tutustua monipuoliseen materiaaliin, jonka avulla teosta voi lähestyä.

Seitsemän veljestä

www.seitsemanveljesta.net

Opetushallituksen tuella tuotetulla Seitsemän veljestä -sivustolla voi tutustua Aleksis Kiven klassikkoteokseen ja sen kontekstiin.

Sammon salat

www03.edu.fi

Sammon salat on pelillinen oppimateriaali Kalevalan ja kansanperinteen maailmasta. Varsinainen peli on ladattavissa Applen ja Googlen sovelluskaupoista maksutta.

Romanikulttuurin oppitunnit

Kolmen 45 minuutin oppitunnin laajuinen digitaalinen oppimateriaali soveltuu hyödynnettäväksi peruskoulun 9. luokalla ja lukiossa useissa oppiaineissa, kuten historiassa, yhteiskuntaopissa sekä äidinkielessä ja kirjallisuudessa.

Ruotsalaisuuden päivä 6.11.

Ruotsalaisuuden päivää vietetään marraskuun kuudentena. Teemasivulle on koottu tietoa ruotsalaisuuden päivästä ja materiaalia tukemaan päivän käsittelyä opetuksessa.