4.12.2023 Sivun sisältöä ollaan päivittämässä.

Sivulta löydät tietoa matkapuhelinten säteilystä, matkapuhelinverkon tukiasemista, langattomasta lähiverkosta ja radon-säteilystä.

Opetushallituksen julkaisema säteilytieto perustuu Säteilyturvakeskuksen (STUK) julkaisemaan säteilytietoon, lausuntoihin ja ohjeisiin. Säteilyturvakeskus on valtion laitos, jonka tehtävä on suojella kansalaisia säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Lisäksi säteilyturvakeskus tutkii säteilyä ja siihen liittyviä asioita. Säteilytoiminnan valvonta kattaa säteilyn ja radioaktiivisten aineiden käytön terveydenhuollossa, teollisuudessa, tutkimuksessa ja opetuksessa. Valvonta perustuu säteilylakiin (592/1991).