4.12.2023 Sidan är under uppdatering

På sidan hittar du information om moiltelefoners strålning, mobilnätets basstationer, trådlöst lokalnät och radon- strålning.

Den strålningsinformation som Utbildningsstyrelsen publicerar baserar sig på Strålsäkerhetscentralens (STUK) strålningsinformation, utlåtanden och anvisningar.  Strålsäkerhetscentralen är en statlig inrättning med uppgift att skydda medborgarna mot skadlig inverkan från strålning.  STUK bedriver även forskning om strålning och anknytande frågor. Tillsynen över strålningsverksamheten omfattar strålning och användning av radioaktiva ämnen inom hälsovården, industrin, forskningen och undervisningen. Tillsynen baserar sig på strålskyddslagen (592/1991).