POPS2016-tukimateriaali

Seuraavat määritelmät avaavat joitakin eri vuosiluokkakokonaisuuksien tavoitteisiin ja sisältöihin liittyviä käsitteitä.