Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2019–2020 on valmistunut - katso julkaisupoiminnat.
Grundläggande konstundervisning

Opetushallitus on selvittänyt Taiteen perusopetuksen tilaa lukuvuonna 2019–2020. Selvitystä varten kerättiin tietoa taiteen perusopetuksen oppilaitoksista ja kansallisesta tilanteesta sekä verrattiin kehitystä aiempien selvityksien tuloksiin.

Taiteen perusopetus 2020 -Julkaisussa tarkastellaan taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) ja asetuksen (813/1998) mukaisesti järjestettyä opetusta. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti opetusta voidaan järjestää yleisessä ja laajassa oppimäärässä yhdeksällä taiteenalalla, jotka ovat arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi ja teatteritaide.

Selvityksen on laatinut Opetushallituksen toimeksiannosta HK, Musiikkipedagogi (AMK) Tiia Luoma.